Bài viết

Ban lãnh đạo

BAN GIÁM ĐỐC  –  VĂN PHÒNG TRUNG TÂM

STT

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1 Ts. Tạ Văn Khá Giám đốc (024) 62 964 037
2 Đới Thế Long P. Giám đốc thường trực – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm (024) 62 602 638
Di Động: 0983 197 237
0913 917 869
Email: doithelong@gmail.com
 3

 

4

Triệu Thị Thoa

 

Đặng Thị Oanh

Phó giám đốc

 

Chánh văn phòng Trung tâm

Di Động: 0969 840 898 – 0923 698 286

 

Di động: 0936 800 053

HAI TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI THUỘC TRUNG TÂM

1. Công đoàn Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề, hỗ trợ trẻ thiệt thòi.

(Trực thuộc Liên đoàn lao động quận Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội)

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

Đới Thế Long Chủ tịch ĐT: 0913 917 869
Email: doithelong@gmail.com
Nguyễn Duy Ninh Phó chủ tịch 0978 801 899
Đào Văn Cường + Phạm Thị Hồng Vân  Ủy viên  Cường 0967 747 974 – Vân 0904 356 929
Nguyễn Trọng Quang + Cao Thị Duyến Ủy viên  Quang 0357 634 902 – Duyến 0974 133 628

                                                                2. Chi đoàn thanh niên CS HCM – Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề, hỗ trợ trẻ thiệt thòi 
                                                                                                 (Trực thuộc quận đoàn Hà Đông – Hà Nội)

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

Trần Thị Hoa Bí thư ĐT: 0967 690 636
Email: tranhoa.th91@gmail.com