Bài viết

Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

STT

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1 Ts. Tạ Văn Khá Giám đốc (024) 62 964 037
Email: takha@gmail.com
2 Đới Thế Long P. Giám đốc thường trực – Chủ tịch Công đoàn (024) 62 602 638
Di Động: 0983 197 237
0913 917 869
Email: doithelong@gmail.com
2 Triệu Thị Thoa P. Giám đốc – Phụ trách đối ngoại Di Động: 0399 828 891

HAI TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI THUỘC TRUNG TÂM

1. Công đoàn Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề, hỗ trợ trẻ thiệt thòi.

(Trực thuộc Liên đoàn lao động quận Hà Đông – Hà Nội)

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

Đới Thế Long Chủ tịch ĐT: 0913 917 869
Email: doithelong@gmail.com
Nguyễn Duy Ninh Phó chủ tịch 0978 801 899
Đào Văn Cường  Ủy viên  0913 251 974
Nguyễn Trọng Quang Ủy viên 01657 634 902

                                                                2. Chi đoàn thanh niên CS HCM – Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề, hỗ trợ trẻ thiệt thòi 
                                                                                                 (Trực thuộc quận đoàn Hà Đông – Hà Nội)

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

Trần Thị Hoa Bí thư ĐT: 0967 690 636
Email: tranhoa.th91@gmail.com