Bài viết

Sơ đồ tổ chức

CÁC PHÒNG, BAN THUỘC TRUNG TÂM

1. Văn phòng Trung tâm

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ LIÊN HỆ
Đặng Thị Oanh Chánh văn phòng – Kiêm kế toán Điện thoại: (024) 62 964 037

Điện thoại di động: 0936 8000 53

 

2. Các phòng ban trực thuộc Trung tâm

2.1. Phòng Hướng Nghiệp, dạy nghề; có nhiệm vụ:

          – Hướng nghiệp, dạy nghề miễn phí tạiTrung tâm, tạo việc làm cho các em khuyết tật, thiệt thòi. con em cựu chiến binh, thân nhân gia đình người có công
– Tìm kiếm, tạo việc làm miễn phí giúp cho các em khuyết tật, thiệt thòi, con em cựu chiến binh, thân nhân gia đình người có công  các tỉnh, thành phố, có nghề nghiệp việc làm ổn định tự nuôi sống bản thân và góp ích cho gia đình và xã hội.

   2.2. Phòng thông tin, tuyên truyền có nhiệm vụ;

        – Liên hệ với các ca sỹ, nghệ sỹ giàu lòng nhân ái, tâm huyết, nhiệt tình đến Trung tâm truyền tải các kỹ năng âm nhạc, thanh nhạc giúp các em khuyết tật, thiệt thòi thuộc Trung tâm có những năng khiếu nhất định về âm nhạc, thanh nhạc được phát huy tài năng, năng khiếu
– Liên hệ với các Cơ quan, ban ngành có thẩm quyền, các tỉnh, thành phố trong cả nước, tổ chức cho các em được đi giao lưu văn hóa, văn nghệ với thanh thiếu niên, học sinh các địa phương, để các em có việc làm, vơi đi nỗi mặc cảm của số phận, vươn lên phấn đấu trở thành một công dân có ích cho xã hội.
– Hỗ trợ các em khuyết tật, thiệt thòi các tỉnh, thành phố nơi đoàn đến giao lưu, cho các em đi cùng đoàn văn nghệ, nhằm tạo việc làm giúp các em, khi các em có nhu cầu cần Trung tâm giúp đỡ.

2.3. Phòng dự án-xây dựng quỹ có nhiệm vụ;

          – Lập các dự án nhân đạo thuộc Trung tâm, trình BGĐ Trung tâm, các Phòng, Ban xem xét quyết định
– Lên kế hoạch trong từng đợt đi kêu gọi ủng hộ xây dựng quỹ, nhằm gây quỹ cho các hoạt động nhân đạo và mọi hoạt động của Trung tâm.
– Quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm của các học viên khuyết tật, thiệt thòi sản xuất và hàng liên kết sản xuất, nhằm giúp các học viên khuyết tật nhanh chóng tái sản xuất, có thu nhập nuôi sống bản than, giúp ích cho gia đình.

2.4 Phòng lao động phổ thông có nhiệm vụ;

        – Tìm kiếm tạo việc làm miễn phí giúp thanh niên thiệt thòi, các lao động phổ thông các tỉnh, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số khi họ có nhu cầu cần việc làm lao động phổ thông tại Hà Nội

   2.5 Ban Thanh Tra – Kiểm Tra

         – Ban thanh tra-kiểm tra Trung tâm do Giám đốc Trung tâm làm trưởng ban, một số cán bộ làm phó ban và các ủy viên
– Nhiệm vụ; Thanh tra-kiểm tra các Phòng, các cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên thuộc Trung tâm, khi phát hiện có những dấu hiệu sai sót, hoặc vụ lợi, gây mất đoàn kết nội bộ và ngược đãi với nhũng người yếu thế trong Trung tâm.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

                                                                                                                       (đã phê duyệt)