Bài viết

Một số hình ảnh hoạt động của Câu Lạc Bộ nhân chứng lịch sử.

IMG_1876

IMG_1882

Cuộc họp hàng tháng của các Bác Cựu chiến binh trong câu lạc bộ nhân chứng lịch sử.