Bài viết

Lễ trao quyết định thành lập bổ nhiệm giám đốc cơ sở mới

Căn cứ vào quy chế hoạt động và quyết định Thành lập Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề hỗ trợ trẻ thiệt thòi,
Căn cứ vào đề xuất của Ông Nguyễn Ngọc Loan và Bà Triệu Thị Thoa cùng văn phòng Trung tâm.
Căn cứ vào đơn đề nghị của Bà Chu Thị Thanh Nhã.
Ngày 18/05/2022 Quyết định Thành lập cơ sở mới trực thuộc Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề hỗ trợ trẻ thiệt thòi, do Bà Chu Thị Thanh Nhã – địa chỉ tại ngõ 23  phường Xuân La – Tây Hồ – Hà Nội làm Giám đốc cơ sở 4, Ông Nguyễn Ngọc Loan làm Phó Giám đốc cơ sở xem tiếp

z3448279805219_c3f198633d9292666a43ce7aee06329a
z3448279738225_6871795151dd831e33db3a1d1bfb26b2

(Ông Đới Thế Long trao quyết định thành lập cho Bà Chu Thị Thanh Nhã)

z3448279810464_ed1625440020ccb5e313ab8a0ee2bf41

 

z3448161909472_62f0ab5bf557c29e739d0e638c5a341b