Bài viết

Trung Tâm Hướng Nghiệp Dạy Nghề Hỗ Trợ Trẻ Thiệt Thòi tổ chức đêm hội Trung Thu ngày 14/9/2016 tại Trung Tâm cho các em khuyết tật tại Trung Tâm và tặng 150 suất quà cho các em khuyết tật, 50 suất quà cho các em hiếu học Phường Phú La – Hà Đông – Hà Nội

6 trung thu
1 trung thu
2 trung thu
3 trung thu
4 trung thu